Trije stebri pokojninskega zavarovanja


I. Prvi pokojninski steber  predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje, katerega upravlja ZPIZ. Gre za medgeneracijsko pogodbo, kjer zaposleni del prebivalstva plačuje za upokojence. Na to pokojnino lahko računamo vsi, ki bomo izpolnili pogoje za upokojitev. Po aktualni reformi, ki je pred nami, se bomo upokojili z dopolnjenimi:

  • 65 leti ali
  • 43 leti delovne dobe za moške in 41 leti delovne dobe za ženske

Višina pokojnine bo odvisna od stanja bodočega gospodarstva.

II. Drugi pokojninski steber  je dodatno individualno pokojninsko zavarovanje.
Lahko je individualno ali pa kolektivno. Za delodajalca ne predstavlja nobenih davčnih ugodnosti, za zavarovanca pa država prizna do 5,84 % davčne olajšave na bruto osebni dohodek, se pravi premije od 25,12 do 220,51 EUR mesečno.

III. Tretji  pokojninski steber  je edini steber na katerega imamo sami vpliv. Gre za naše individualne odločitve, kako bomo sami vplivali na višino naših dohodkov ob upokojitvi. Država nas pri tem pretirano ne spodbuja. Edino pri življenjskih zavarovanjih s trajanjem nad 10 let nas oprosti plačila davka na zavarovalno storitev, ki znaša 6,5 %.

Za ostale naložbe davčnih olajšav praktično ni. Je pa res, da se za nakup nepremičnin, delnic ali kopičenja premoženja ne odločamo zaradi tega, da bomo imeli pravico do davčne olajšave, temveč zaradi finančnega napredka.

Glavno vodilo pri tretjem stebru naj bo mnoštvo različnih naložb. Pri tako pomembnem vprašanju ne gre staviti vse na enega konja. Svetujemo vam, da svoje premoženje kopičite na različnih področjih:

  1. življenjsko zavarovanje
  2. rentno varčevanje ali zavarovanje
  3. nakup nepremičnine, ki jih boste oddajali v najem
  4. nakup delnic ali vrednostnih točk skladov (Pri teh je izražen špekulativni riziko, ki ga je treba izničiti s pravilnim svetovanjem in tekočim negovanjem portfelja.)
  5. nakup zlata, dragocenih kovin, draguljev, katerih vrednost tudi pri monetarnem zlomu ne pade.
 

Zavarovalni biro